Niğde Mutlu Sonlu Masöz Bayanlar

Niğde Mutlu Sonlu Masöz

U¨ niversiteden    arkadaşlarının    hepsi    bö yle yapmışlardı. Ama Lesje, William’ın kendisini olmayacak denli egzotik bulduğunu daha şimdi, yeni yeni anlamaya başlamıştık. Doğru, William Niğde Mutlu Sonlu Masöz onu seviyordu, kendine gö re. Sevişirlerken onun boynunu ısırıyordu. Lesje onun kendi tü rü nden bir kadınla bö yle bir şey yapabileceğini, kendisini bu denli bırakabileceğini sanmıyordu; bir kez William ağzından kaçırmıştı bunu. William ö yle bir hanımla sevişse, iki somon balığı benzer biçimde uzaktan uzağa sevişir, dişinin serin, gü mü ş rengi yumurtalarını uygun bir uzaklıktan dö llerdi. Bu birleşmeden doğan çocuklarına da ürün gözüyle bakardı, William’ın mikrop bulaşmamış ürünü.

I˙şte  aslolan  problem  buydu.  William  ondan  bir  çocuğu  olsun  istemiyordu.  Onunla  çocuk  yapmak istemiyordu. Oysa Lesje birkaç defa ima bile etmişti bunu. I˙stese William’a sö ylemeden gebe kalabilirdi elbette. “Bil bakalım, William! Rahmimde ne var? Çö reklenmiş bir yumurcak! Senin yumurcağın.” William da, “Eh, çıkart öyleyse onu oradan” derdi herhalde.

Niğde Mutlu Sonlu Masöz

A, fakat bö yle dü şü nmekle William’a çok haksızlık ediyor. William onun aklına, bilgisine fanatik. Arkadaşlarının ö nü nde teknik dil kullanması için ha bire Lesje’yı teşvik ediyor. Lesje, ö rneğin Pleistosen dediği süre William’ın koltukları kabarıyor. Ona, “Ne gü zel saçların var” diyor. Lesje’nın çakaleriği rengi gö zlerinin içine bakıyor. Bir kupa kazanmış şeklinde, onunla gurur duyuyor.  U¨ stelik  Lesje  onun  geniş  gö rü şlü lü ğü nü n  de  bir  kanıtı.  Fakat  Londra  Oııtario’daki ailesi ne der acaba?

Lesje bu aileyi çok kalabalık ve pembe-sarışın olarak canlandırıyor gö zü nde. Ailenin ü yeleri zamanlarının çoğunu golf yahut tenis oynayarak geçiriyorlar. Bunu yapmadıkları zamansa, teraslarda toplanıp kokteyl içiyorlar. Lesje onların kışın bile bunu sü rdü rdü klerine inanıyor. Yabancılara   karşı   nazik,  terbiyeliler  ama,  arkalarından  konuşuyorlar.  O¨ rneğin,  “Herif  ö z dedesinin kim olduğunu bile bilmiyor?” benzer biçimde. Her neyse ki, Lesje dedelerinin kim olduğunu biliyor. Asıl problem büyük dedelerinin kim olduğunda. Lesje, William’ın ailesinin gerçekte hiç de bö yle olmadığını biliyor.